Overzicht van onze afdelingen

Consul-Generaal

Mw. Marie PHILIPPE

Adjunct-consul / Hoofd kanselarij

Dhr. Jean-Pierre BIZET

Bevolkingsregister Fransen in Nederland

Inschrijving in het consulaire register, afgifte identiteitsbewijzen, aangifte verlies en diefstal, inschrijving op de lijst van stemgerechtigden, stemmen bij volmacht, militaire zaken, legalisatie handtekeningen}
Tel.: (020) 530 69 56 (telefonisch alleen bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur)
cad.amsterdam-fslt@diplomatie.gouv.fr

Maatschappelijk werk

Hulp aan Fransen in het ziekenhuis, hulp aan Fransen in nood, gedetineerden, studiebeurzen
Tel.: (020) 530 69 69
cad.amsterdam-fslt@diplomatie.gouv.fr

Burgerlijke stand

Tel.: (020) 530 69 75
cad.amsterdam-fslt@diplomatie.gouv.fr

Geregistreerd partnerschap

Tel.: (020) 530 69 69
cad.amsterdam-fslt@diplomatie.gouv.fr

Nationaliteitszaken

Tel.: (020) 530 69 69
cad.amsterdam-fslt@diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 26/10/2020

naar boven