HERINNERING: Nieuwe tarieven voor de kanselarijrechten met ingang van 5 maart 2016

De tarieven voor notariële en administratieve aktes, die niet waren herzien sinds 2001, en in sommige gevallen zelfs sinds 1981 ongewijzigd waren gebleven, worden herzien met ingang van 5 maart aanstaande op grond van het Decreet de dato 1 februari 2016 inzake het tarief van de kanselarijrechten (in het Frans).

Overzicht met de belangrijkste tarieven die gelden vanaf 5 maart 2016 (in het Frans).

Aktes die betrekking hebben op de burgerlijke stand of op de inschrijving in het Register van Fransen in den vreemde (het Wereldregister) blijven uiteraard gratis.

Sommige tarieven zijn in het leven geroepen of aangepast om rekening te houden met de specifieke aard van de dienstverlening in het buitenland:
-  het tariefverschil (€ 10, tien euro) tussen paspoorten die worden verstrekt in Frankrijk en paspoorten die worden verstrekt in het buitenland, houdt verband met de kosten van de beveiligde verzending van deze documenten vanuit Frankrijk naar de consulaten;
-  daarnaast geldt dat de afgifte van een paspoort door een bevoegde honorair consul, waardoor de aanvrager niet meer naar de consulaire post hoeft te gaan, voortaan is onderworpen aan een tarief van € 8 (acht euro) bij wijze van schadeloosstelling van de honorair consul in kwestie, die zijn taken belangeloos verricht.

gepubliceerd op 15/07/2016

naar boven