Modernisering van de Franse culturele en consulaire instellingen in Nederland

Frankrijk heeft besloten om zijn culturele instellingen in Nederland te moderniseren en verder te ontwikkelen.

De huidige situatie is economisch niet meer levensvatbaar. Deze modernisering is noodzakelijk om betere diensten te kunnen leveren, zodat we meer middelen kunnen vrijmaken voor culturele activiteiten en evenementen door bijvoorbeeld meer partnerschappen te sluiten met grote Nederlandse culturele instellingen.

Om die reden wordt het Institut français des Pays-Bas (Maison Descartes) gereorganiseerd en worden onze vestigingen geoptimaliseerd. Het Walenweeshuis (Hospice wallon) wordt dus verkocht en het Institut en de afdeling voor culturele samenwerking en cultureel beleid worden ondergebracht in de Franse Ambassade in Den Haag, met uitzondering van de cultureel attaché, die in Amsterdam blijft.

Op 30 juni worden de taalcursussen van het Institut français gestopt en wordt de mediatheek gesloten. Er wordt momenteel overlegd met verschillende instellingen in Amsterdam om ervoor te zorgen dat de collecties van de mediatheek toegankelijk blijven voor de gebruikers en regelmatig verrijkt worden.

Het is de bedoeling om het aantal Alliances françaises in Nederland -reeds 33 vestigingen- nog verder uit te breiden met een Alliance in Amsterdam. De oprichting van deze Alliance wordt overgelaten aan de nieuwe directie. De Alliance française kan derhalve haar rol versterken op taalgebied, een van de pijlers van de culturele aanwezigheid van Frankrijk in Nederland.

Het Consulaat-Generaal van Frankrijk te Amsterdam, dat momenteel ook gevestigd is in het Walenweeshuis, blijft in Amsterdam en wordt overgebracht naar een ander pand, waar bezoekers beter ontvangen kunnen worden en de werknemers onder betere omstandigheden hun werk kunnen doen.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de verschillende partijen over het beloop van deze modernisering. Zowel in Amsterdam als in Den Haag worden alle betrokken medewerkers op de hoogte gehouden over de gevolgen van deze veranderingen voor het personeel.

Deze grootschalige vernieuwing van de Franse instellingen in Nederland heeft als doel de bezoekers van het Consulaat-Generaal zo goed mogelijk te kunnen ontvangen en een dynamischer beeld te scheppen van de rijkdom en de verscheidenheid van de Franse cultuur.

gepubliceerd op 21/02/2017

naar boven