Flitspaalsignalering in Frankrijk verboden sinds 5 januari 2012

Net als in een aantal andere Europese landen is het ook in Frankrijk verboden om gebruik te maken van apparatuur waarop de flitslocaties (snelheidscontroles) staan aangegeven. Dit geldt nu niet meer alleen voor de radardetectors maar ook voor navigatiesystemen die met GPS werken.

Uiteraard mag een navigatiesysteem gewoon gebruikt worden in Frankrijk, maar het is verboden om deze te gebruiken in combinatie met vermelding van vaste en mobiele locaties van snelheidscontroles. De fabrikant van het GPS systeem kan de gebruiker informeren hoe deze het apparaat kan updaten zodat de snelheidcontroles in Frankrijk niet meer gemeld worden.

* *

Nieuwe maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid

- Het is voor automobilisten voortaan verboden materiaal in bezit te hebben dat waarschuwt voor of informatie geeft over de exacte locatie van flitspalen.

Sinds 5 januari 2012 riskeren overtreders een hoge boete, inbeslagname van het materiaal en aftrek van 6 punten op het puntenrijbewijs.

Gebruikers moeten er via hun leverancier zo snel mogelijk voor zorgen dat het materiaal aangepast wordt.

- Voor het niet hands-free bellen krijgt de bestuurder van een auto nu een boete van 135 euro (was 35) en worden er 3 in plaats van 2 punten afgetrokken. Hands-free bellen blijft toegestaan.

- Andere maatregel:vanaf 1 januari 2013 is het voor de bestuurder en de passagier van een motor met een clinderinhoud van meer dan 125 cc verplicht zichtbare reflecterende kleding te dragen.

- Om wegwerkzaamheden en de inzet van hulpdiensten veiliger te maken, ten slotte, worden het niet opvolgen van instructies bij wegafsluitingen en het gebruik van de noodstrook bestraft met een boete van 135 euro en aftrek van 3 punten respectievelijk 1 punt.

Meer weten:
- http://nl.franceguide.com
- www.gouvernement.fr->www.gouvernement.fr]
- www.securite-routiere.gouv.fr
- www.anwb.nl

gepubliceerd op 19/12/2014

naar boven