Reizen naar Frankrijk

Er gelden maatregelen die moeten worden gevolgd door alle reizigers voor hun vertrek en na aankomst op het Franse grondgebied. Voorts gelden er beperkingen ten aanzien van de toelating tot het Franse grondgebied. Deze hangen af van het land waar de reiziger vandaan komt.

Kan ik naar Frankrijk reizen?

Dat hangt af van de mate van verspreiding van het virus in het land waar u vandaan komt.

Personen die reizen vanuit een lidstaat van de Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, het Vaticaan, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland kunnen naar Europees Frankrijk reizen zonder enige aan Covid-19 gerelateerde beperking. Ze hoeven geen PCR-test te ondergaan.

Voor personen van 11 jaar en ouder die per schip of vliegtuig willen reizen naar Europees Frankrijk vanuit Bahrein, Panama, de Verenigde Arabische Emiraten of de Verenigde Staten geldt, op basis van het decreet van 29 oktober 2020 (in het Frans), dat ze bij het instappen in het schip of het vliegtuig het bewijs moeten overleggen van een test die of een biologisch onderzoek dat minder dan 72 uur het vertrek is ondergaan en waaruit geen besmetting met Covid-19 blijkt.

Voor personen van 11 jaar en ouder die per schip of vliegtuig willen reizen naar Europees Frankrijk vanuit een ander land en die geen bewijs kunnen overleggen van een test die of een biologisch onderzoek dat minder dan 72 uur het vertrek is ondergaan en waaruit geen besmetting met Covid-19 blijkt, geldt, op basis van het decreet van 29 oktober 2020 (in het Frans), dat ze bij aankomst worden begeleid naar een teststation waar alsnog een test wordt verricht.

Vanaf vrijdag 30/10/2020 geldt een lockdown in heel Frankrijk, met aangepaste maatregelen voor de overzeese departementen en gebiedsdelen

Op 28 oktober 2020 heeft de Franse president aangekondigd dat het land in lockdown gaat vanaf vrijdag 30 oktober 2020 en ten minste tot en met 1 december 2020. De maatregelen gelden voor het hele Franse grondgebied, met alleen wat aanpassingen voor de overzeese departementen en gebiedsdelen.

 • Niet-noodzakelijke reizen (inclusief toeristische verplaatsingen tussen regio’s en van of naar een ander Europees land) zijn niet toegestaan. Iedereen die zijn woning verlaat, moet zijn verplaatsing kunnen motiveren door het tonen van de bijbehorende verklaring en bewijsstukken.
 • Verbod op samenscholing in het openbaar en in de privésfeer, met uitzondering van samenkomsten binnen de gezinssfeer.
 • Verbod op reizen tussen regio’s, met uitzondering van reizen door mensen die terugkeren van hun Allerheiligenvakantie.
 • Sluiting van instellingen die publiek ontvangen, met name cafés en restaurants. Alleen winkels die eerste levensbehoeften verkopen blijven open.
 • De binnengrenzen binnen de Europese Ruimte blijven open. Uitzonderingen daargelaten blijven de Europese buitengrenzen dicht. Iedere persoon die het Europese grondgebied betreedt, moet aantonen dat hij negatief is getest.

Kijk voor meer informatie op deze Engelstalige pagina van de website van de Franse regering: https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19.

Hieronder vindt u de Engelstalige versie van de verklaring inzake reizen binnen Frankrijk en de Franstalige versies van de verklaring inzake reizen om beroepsredenen en de verklaring inzake reizen om kinderen naar en van school en buitenschoolse activiteiten te begeleiden. Er bestaan vooralsnog geen Engelstalige versies van die laatste twee verklaringen.
U vindt alle verklaringen voorts op https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.

Word - 24.1 kB
verklaring inzake reizen binnen Frankrijk (Engelstalig, 30/10/2020)
(Word - 24.1 kB)
PDF - 26.1 kB
verklaring inzake beroepsgerelateerde reizen (Franstalig, 30/10/2020)
(PDF - 26.1 kB)
PDF - 40.7 kB
verklaring inzake reizen naar en van school (Franstalig 30/10/2020)
(PDF - 40.7 kB)

Geleidelijke versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van de pandemie, op middellange en korte termijn

Tijdens zijn toespraak van 24/11/2020 heeft de President van de Republiek Frankrijk, in het licht van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie, een versoepeling van de maatregelen aangekondigd.

Met ingang van zaterdag 28 november:

 • Is het toegestaan binnen een straal van 20 kilometer en binnen een tijdsbestek van 3 uren te wandelen of een ritje te maken. Men dient zich daarbij wel te houden aan de bestaande regels inzake de verklaring en de aangepaste lockdown.
 • Zijn buitenschoolse activiteiten in de open lucht opnieuw toegestaan.
 • Mogen alle winkels opnieuw open mits ze zich strikt aan een gezondheidsprotocol houden en uiterlijk om 21.00 uur weer sluiten.
 • Zijn religieuze samenkomsten weer toegestaan, mits ze zich houden aan het maximum van 30 personen.

In de komende dagen zullen verdere versoepelingen worden aangekondigd mits de gestelde doelen ter zake van de beperking van de infectie worden bereikt en mits strikte protocollen worden gevolgd. Deze nieuwe versoepelingen worden in twee etappes ingevoerd:

 • vanaf 15 december (opheffing van de lockdown en invoering van een avondklok van 21.00 uur tot 07.00 uur op alle avonden met uitzondering van 24 en 31 december; hervatting van buitenschoolse activiteiten in binnenruimtes; heropening van bioscopen, schouwburgen en musea)
 • vanaf 20 januari (beperking van de avondklok; heropening van restaurants en sportscholen; hervatting van lessen op locatie, eerst voor middelbare scholen en daarna voor universiteiten).

Landen waarvoor toegangsbeperkingen gelden.

Als u vanuit een ander land reist, kunt u alleen naar Frankrijk komen als u in een van de volgende categorieën valt:

 • U bent in het bezit van de Franse nationaliteit (uw eventuele echtgenoot en uw eventuele kinderen kunnen met u mee reizen);
 • U bent ingezetene van een lidstaat van de Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk, IJsland of Zwitserland en u hebt uw hoofdwoning in Frankrijk hebben of u reist door Frankrijk naar uw in de Europese Ruimte gelegen hoofdwoning (uw eventuele echtgenoot en uw eventuele kinderen kunnen met u mee reizen);
 • U bent houder van een geldige verblijfsvergunning of een geldig visum voor lang verblijf voor Frankrijk of Europa en u hebt uw hoofdwoning in Frankrijk of u reist door Frankrijk naar uw in de Europese Ruimte gelegen hoofdwoning;
 • U verblijft minder dan 24 uur in de internationale zone;
 • U bent personeelslid van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging of een
  internationale organisatie die haar zetel of een kantoor in Frankrijk heeft (uw eventuele echtgenoot en uw eventuele kinderen kunnen met u mee reizen);
 • U werkt als buitenlander in de zorg en draagt als zodanig bij aan de strijd tegen Covid-19;
 • U bent als buitenlands bemannings- of personeelslid betrokken bij het luchtvervoer van mensen en vracht, of reist als passagier terugvliegen naar uw standplaats;
 • U bent werkzaam in het internationale vervoer van goederen;
 • U bent bestuurder of bijrijder van een touringcar of trein;
 • U bent bemanningslid van een koopvaardijschip of een vissersboot;
 • U bent student en in het bezit van een kort- of langverblijfsvisum ten behoeve van een studie of stage, of u komt voor een periode van minder dan 90 dagen vanuit een land waarvoor geen kortverblijfsvisum nodig is en kunt aantonen dat u onderdak heeft in Frankrijk.
 • U bent houder van het langverblijfsvisum dat "passeport Talent" heet.

Om Europees Frankrijk binnen te komen, dient u de volgende stukken in te vullen en bij zich te dragen:

 • een verklaring inzake internationale reizen naar Europees Frankrijk,. Deze verklaring moet worden getoond aan de vervoersmaatschappijen en aan de autoriteiten die aan de grens (lucht, zee, land, inclusief grensstations) zijn belast met controle.
 • een verklaring op erewoord dat u geen aan Covid-19 gerelateerde symptomen vertoont.

Deze documenten kunnen worden gedownload op de site van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ik reis naar Frankrijk. Moet ik bij aankomst in quarantaine?

Vanaf 7 november geldt dat iedere persoon die aankomt in Frankrijk vanuit een buiten de Europese ruimte gelegen land, het bewijs moet overleggen van een virologisch onderzoek dat minder dan 72 uur voor de vlucht is verricht en waaruit geen Covid-19-besmetting blijkt.

Indien er geen negatief testresultaat kan worden overgelegd wordt het onderzoek bij aankomst op het vliegveld gedaan. Als het resultaat daarvan positief is, kunnen de autoriteiten een isolatiemaatregel voor de duur van 7 dagen opleggen.

Er wordt een beroep gedaan op de burgerzin en het verantwoordelijkheidsgevoel van de reizigers om de door de autoriteiten aanbevolen gezondheidsmaatregelen uit te voeren.

Beperking van het aantal Thalys-treinen naar Parijs

Let wel: vanaf 7 november rijden er, gedurende een aantal weken, een stuk minder Thalystreinen naar Frankrijk.

Kijk op de website van Thalys voor actuele informatie.

Reisadvies voor Nederlanders: heel Frankrijk is oranje

Reisadvies : heel Frankrijk is sinds 14 oktober 2020 "oranje" gekleurd op de kaart met risicogebieden die deel uitmaakt van het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse regering raadt reizigers die terugkeren naar Nederland vanuit deze gebieden met klem aan om tien dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Alle niet-noodzakelijke reizen naar deze gebieden worden afgeraden.

Omdat de situatie kan veranderen, adviseren wij u om regelmatig het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (in het Nederlands) te raadplegen.

Avondklok in België

Let wel: de Belgische autoriteiten hebben, met ingang van 20 oktober 2020 en voor de duur van ten minste 1 maand, een avondklok ingesteld voor het gehele Belgische grondgebied: het is verboden om zich tussen 00.00 en 05.00 uur, in de openbare ruimte te begeven, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen, woon-werkverkeer en het reizen door België om zich naar een in een ander land gelegen hoofdwoning te begeven. (bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1610/). In bepaalde delen van België is de avondklok inmiddels verruimd: hij is nu geldig van 22.00 tot 06.00 uur in Wallonië en het Brussels gewest.

Dragen van het mondkapje en carpoolen in Europees Frankrijk

Sinds 20 juli is het dragen van een mondkapje in Frankrijk verplicht gesteld in alle afgesloten ruimtes waar publiek ontvangen wordt en in ruimtes die volgens de prefect van het desbetreffende departement, op basis van de plaatselijke ontwikkeling van de epidemie, relevant geacht worden, met uitzondering van woonruimtes.

In de huidige situatie is het toegestaan om met meerdere personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren in één auto door Frankrijk te reizen. Voor situaties waarin de fysieke afstand tussen personen niet gerespecteerd kan worden, geldt het advies een mondkapje te dragen.

gepubliceerd op 25/11/2020

naar boven