Reizen naar Frankrijk

Er gelden maatregelen die moeten worden gevolgd door alle reizigers voor hun vertrek en na aankomst op het Franse grondgebied. Voorts gelden er beperkingen ten aanzien van de toelating tot het Franse grondgebied. Deze hangen af van het land waar de reiziger vandaan komt.

De situatie in Frankrijk op 11 oktober 2021

Reizen naar Europees Frankrijk vanuit Nederland

Nederland wordt door de Franse autoriteiten beschouwd als een « groen » land (zie hieronder voor de Franse typologie).

Reizigers van 12 jaar en ouder dienen het bewijs over te leggen van het feit dat ze niet besmet zijn met Covid-19. Dit bewijs kan:

-* ofwel de vorm aannemen van het negatieve resultaat van een NAAT (PCR)-test of een antigeentest die minder dan 72 uur voor vertrek is afgenomen;


-* ofwel de vorm aannemen van een geldig vaccinatiebewijs, dat wil zeggen van een bewijs dat aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

* het toegediende vaccin is van het type Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield of Janssen/Johnson & Johnson ;
* het vaccinatieschema is volledig doorlopen; dat is het geval als: 28 dagen zijn verstreken na toediening van de enige dosis van het vaccin Janssen/Johnson & Johnson; 7 dagen zijn verstreken na toediening van de tweede dosis van een ander vaccin dan Janssen/Johnson & Johnson; 7 dagen zijn verstreken na toediening van de enige dosis van een ander vaccin dan Janssen/Johnson & Johnson aan iemand die zich tot één dosis heeft kunnen beperken omdat hij/zij Covid-19 heeft doorgemaakt.

Het vaccinatiebewijs kan de vorm aannemen van het Europees digitaal coronacertificaat dat, bijvoorbeeld, kan worden opgehaald in de Nederlandse applicatie Coronacheck of haar Franse equivalent TousAntiCovid.


-* ofwel de vorm aannemen van een geldig herstelbewijs, dat wil zeggen een bewijs dat aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:
* de persoon in kwestie is positief getest middels een NAAT (PCR)-test of een antigeentest;
* er zijn ten minste 11 dagen verstreken sinds de test is afgenomen;
* er zijn minder dan 6 maanden verstreken sinds de test is afgenomen.

Het herstelbewijs kan de vorm aannemen van het Europees digitaal coronacertificaat dat, bijvoorbeeld, kan worden opgehaald in de Nederlandse applicatie Coronacheck of haar Franse equivalent TousAntiCovid.

Reizigers van 12 jaar en ouder dienen voorts een verklaring op erewoord inzake de afwezigheid van symptomen over te leggen. Het Engelstalige model van dit document kan worden gedownload op: https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128268/1023695/file/09-06-2021-engagement-sur-l-honneur-vert-version-anglaise.docx.

De maatregelen die worden opgelegd aan gevaccineerde volwassenen gelden ook voor de minderjarige personen die met hen mee reizen, ongeacht of die minderjarigen wel of niet gevaccineerd zijn.

Er geldt geen quarantaineverplichting bij aankomst in Europees Frankrijk.

De verplichting om één van deze 3 bewijsstukken over te leggen geldt niet voor mensen die zich verplaatsen in de hoedanigheid van beroepsgoederenvervoerder over de weg en geldt ook niet voor de volgende verplaatsingen over land:

1° Verplaatsingen voor een duur korter dan 24 uren binnen een straal van 30 kilometer rond de woonplaats;

2° Verplaatsingen in het kader van het beroep waarvan de urgentie of de frequentie niet verenigbaar is met het laten afnemen van een test.

Reizen naar een Frans overzees gebiedsdeel vanuit Nederland

Nederland wordt door de Franse autoriteiten beschouwd als een « groen » land (zie hieronder voor de Franse typologie).

Reizigers van 12 jaar en ouder die beschikken over een geldig vaccinatiebewijs dienen de volgende stukken over te leggen:

  • het geldige vaccinatiebewijs ;

EN

-* het negatieve resultaat van een NAAT (PCR)-test die minder dan 72 uur voor vertrek is afgenomen of van een antigeentest die minder dan 48 uur voor vertrek is afgenomen

EN

Reizigers van 12 jaar en ouder die NIET beschikken over een geldig vaccinatiebewijs dienen de volgende stukken over te leggen:

-* het negatieve resultaat van een NAAT (PCR)-test die minder dan 72 uur voor vertrek is afgenomen of van een antigeentest die minder dan 48 uur voor vertrek is afgenomen

EN

EN

De maatregelen die worden opgelegd aan gevaccineerde volwassenen gelden ook voor de minderjarige personen die met hen mee reizen, ongeacht of die minderjarigen wel of niet gevaccineerd zijn.

Er geldt geen quarantaineverplichting bij aankomst in Europees Frankrijk.

Reizen naar Europees Frankrijk vanuit een ander land dan Nederland

Franse typologie op basis van het gezondheidsrisico

Frankrijk onderscheidt drie landencategorieën op basis van het gezondheidsrisico. De maatregelen die worden opgelegd bij het betreden van het Franse grondgebied hangen af van de categorie waartoe het land van herkomst behoort. Dit zijn de categorieën:
• « groene » landen en gebieden: landen en gebieden waar het virus niet actief circuleert en waar geen zorgwekkende varianten zijn waargenomen;
• « oranje » landen en gebieden: landen en gebieden waar het virus actief circuleert maar wel onder controle is en waar geen zorgwekkende varianten zijn waargenomen;
• « rode » landen en gebieden: landen en gebieden waar het virus actief circuleert en waar zorgwekkende varianten zijn waargenomen.

Nederland wordt beschouwd als een « groen » land door de Franse autoriteiten.

a) "Groene" landen en gebieden

Dit is de lijst van "groene" landen en gebieden: de lidstaten van de Europese Unie, Andorra, Australië, Bahrein, Brunei, Canada, Chili, Comoren, Hongkong, Japan, Jordanië, Koeweit, Libanon, Liechtenstein, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Qatar, Rwanda, San Marino, Saoedi-Arabië, Senegal, Singapore, Taiwan, Uruguay, Vanuatu, Vaticaanstad, Verenigde Arabische Emiraten, IJsland, Zuid-Korea en Zwitserland.

Reizigers van 12 jaar en ouder dienen het bewijs over te leggen van het feit dat ze niet besmet zijn met Covid-19. Dit bewijs kan:

  • ofwel de vorm aannemen van het negatieve resultaat van een NAAT (PCR)-test of een antigeentest die minder dan 72 uur voor vertrek is afgenomen; er geldt een speciaal regime voor reizigers vanuit Roemenië: voor reizigers uit dat land geldt dat de PCR- of antigeentest minder dan 24 uur voor vertrek is afgenomen;
  • ofwel de vorm aannemen van een geldig vaccinatiebewijs ;
  • ofwel de vorm aannemen van een geldig herstelbewijs .

Reizigers van 12 jaar en ouder moeten voorts een verklaring op erewoord inzake de afwezigheid van symptomen overleggen waarvan het Engelstalige model te vinden is op https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128268/1023695/file/09-06-2021-engagement-sur-l-honneur-vert-version-anglaise.docx.

De maatregelen die worden opgelegd aan gevaccineerde volwassenen gelden ook voor de minderjarige personen die met hen mee reizen, ongeacht of die minderjarigen wel of niet gevaccineerd zijn.

Er geldt geen quarantaineverplichting bij aankomst in Europees Frankrijk.

De verplichting om één van deze 3 bewijsstukken over te leggen geldt niet voor mensen die zich verplaatsen in de hoedanigheid van beroepsgoederenvervoerder over de weg en geldt ook niet voor de volgende verplaatsingen over land:

1° Verplaatsingen voor een duur korter dan 24 uren binnen een straal van 30 kilometer rond de woonplaats;

2° Verplaatsingen in het kader van het beroep waarvan de urgentie of de frequentie niet verenigbaar is met het laten afnemen van een test.

b) "Oranje" landen en gebieden

Dit is de lijst van "oranje" landen en gebieden: alle landen en gebieden die niet « groen » of « rood » zijn.

Reizigers van 12 jaar en ouder die beschikken over een geldig vaccinatiebewijs dienen de volgende stukken over te leggen:

  • het geldige vaccinatiebewijs ;

EN

Reizigers van 12 jaar en ouder die NIET beschikken over een geldig vaccinatiebewijs dienen de volgende stukken over te leggen:

  • het negatieve resultaat van een NAAT (PCR)-test die minder dan 72 uur voor vertrek is afgenomen of van een antigeentest die minder dan 48 uur voor vertrek is afgenomen; er geldt een speciaal regime voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk: voor reizigers uit dat land geldt dat de PCR- of antigeentest minder dan 24 uur voor vertrek is afgenomen

EN

EN

De maatregelen die worden opgelegd aan gevaccineerde volwassenen gelden ook voor de minderjarige personen die met hen mee reizen, ongeacht of die minderjarigen wel of niet gevaccineerd zijn.

c) "Rode" landen en gebieden

Dit is de lijst van "rode" landen en gebieden: Afghanistan, Brazilië, Costa Rica, Cuba, Georgië, Iran, Malediven, Pakistan, Rusland, Seychellen, Suriname en Turkije.

Reizigers van 12 jaar en ouder die beschikken over een geldig vaccinatiebewijs dienen de volgende stukken over te leggen:

  • het geldige vaccinatiebewijs ;

EN

Reizigers van 12 jaar en ouder die NIET beschikken over een geldig vaccinatiebewijs dienen de volgende stukken over te leggen:

  • het negatieve resultaat van een NAAT (PCR)-test of een antigeentest die minder dan 48 uur voor vertrek is afgenomen

EN

EN

EN

  • een bewijsstuk waarop het adres staat van de woning of andere geschikte verblijfplaats (bijvoorbeeld een hotel) waar de wettelijk verplichte quarantaine van 10 dagen zal worden ondergaan.

Het niet voldoen aan de quarantaineplicht kan worden bestraft met een boete van € 1500.

De maatregelen die worden opgelegd aan gevaccineerde volwassenen gelden ook voor de minderjarige personen die met hen mee reizen, ongeacht of die minderjarigen wel of niet gevaccineerd zijn.

Vertrekken uit Europees Frankrijk

De Franse regering legt geen enkele aan Covid-19 gelieerde beperking op aan mensen die uit Frankrijk willen vertrekken en die:

Niet (volledig) gevaccineerde personen die willen reizen naar een « oranje » land of gebied moeten aantonen dat sprake is van een van de dringende redenen die staan vermeld op het document waarvan het Engelstalige model te vinden is op https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128184/1023265/file/16-06-2021-attestation-de-deplacement-depuis-la-france-metropolitaine-orange-version-anglaise.docx en dat door hen moet worden ingevuld en ondertekend.

Niet (volledig) gevaccineerde personen die willen reizen naar een « rood » land of gebied moeten aantonen dat sprake is van een van de dringende redenen die staan vermeld op het document waarvan het Engelstalige model te vinden is op hhttps://www.interieur.gouv.fr/content/download/129400/1031091/file/09-10-2021-attestation-sortie-pays-rouges-version-anglaise-docx.docx en dat door hen moet worden ingevuld en ondertekend.

Maatregelen die gelden binnen Frankrijk

1) Algemene maatregelen

a) Dragen van het mondkapje

In binnenruimtes

Personen die niet beschikken over de passe sanitaire alias gezondheidspas moeten het mondkapje dragen op gezondheidspasplichtige locaties.

Personen die beschikken over de passe sanitaire alias gezondheidspas zijn vrijgesteld van de verplichting tot het dragen van het mondkapje op gezondheidspasplichtige locaties, tenzij de organisator, de uitbater of de prefect gebruik maakt van zijn bevoegdheid om het dragen van mondkapje verplicht te stellen.

Sinds maandag 4 oktober 2021 is het dragen van het mondkapje niet meer verplicht in de bassisscholen in de departementen waar het aantal positieve gevallen per 100.000 inwoners onder de 50 ligt.

In buitenruimtes

Sinds 17 juni 2021 geldt er geen algemene verplichting meer voor het dragen van een mondkapje in buitenruimtes. Echter: als de gezondheidssituatie daartoe noopt heeft de prefect van het departement de bevoegdheid om middels een departementaal besluit publieke locaties in de buitenruimte aan te wijzen waar het dragen van een mondkapje verpplicht wordt gesteld. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om: de openbare weg, een markt, een park of een strand.

Op de werkplek

Op het werk is het dragen van een mondkapje verplicht in kantoren waar meer dan één persoon werkt en in de verkeersruimtes.

In het openbaar vervoer

In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje verplicht voor alle personen van 11 jaar en ouder.

b) Gezondheidspas alias passe sanitaire

Met de gezondheidspas alias passe sanitaire kan de houder, ofwel digitaal (via de applicatie TousAntiCovid) ofwel schriftelijk aantonen dat hij of zij beschikt over:

1) het negatieve resultaat van een RT-PCR-test, een antigeentest of een onder toezicht van een zorgmedewerker afgenomen zelftest, die minder dan 72 uur voordien is afgenomen; de testen kunnen worden afgenomen bij één van de centra die staan vermeld op https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/tests-de-depistage.html (Franstalige site); ze zijn, zonder doktersvoorschrift, gratis voor:

• mensen die in Frankrijk wonen;
• Fransen die hun gewoonlijke verblijf in het buitenland hebben;
• Europeanen die over een Europese gezondheidskaart beschikken.

Niet-Europese toeristen kunnen zich gratis laten testen als ze de test moeten ondergaan op doktersvoorschrift of als ze middels een SMS of mailtje van de Franse zorgverzekering kunnen aantonen dat ze worden beschouwd als een nauw contact van een besmette persoon. Als ze niet aan één van die voorwaarden voldoen gelden voor hen de volgende tarieven: 49,89 euro voor een PCR-test en 25 euro voor een antigeentest.

Voor zelftesten onder toezicht van een zorgmedewerker moet altijd betaald worden. Deze kosten € 5,20.

Vanaf 15 oktober 2021 geldt dat de testen alleen gratis zijn als ze op doktersvoorschrift worden ondergaan.

2) een geldig vaccinatiebewijs;
3) een geldig herstelbewijs.

De gezondheidspas alias passe sanitaire is verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder die toegang willen krijgen tot:

• commerciële eet- en drinkgelegenheden (cafés en restaurants, inclusief hun terrassen) met uitzondering van kantines, afhaalrestaurants, restaurants die met name worden bezocht door vrachtwagenchauffeurs, restaurants aan boord van treinen, room service van hotelbars en -restaurants en niet-commerciële restaurants, zoals voedselbanken;
• beurzen en seminars in het bedrijfsleven;
• inrichtingen voor medische zorg en maatschappelijke ondersteuning, voor begeleiders en bezoekers van mensen die in die inrichingen opgenomen zijn en voor mensen die er moeten zijn in verband met een zorgafspraak. Deze maatregel geldt niet in noodgevallen en heeft niet tot gevolg dat de toegang tot de zorg wordt beperkt;
• verplaatsingen over langere afstanden in interregionale openbaarvervoermiddelen (binnenlandse vluchten, hogesnelheidstreinen, intercity’s, interregionale bussen) ;
• warenhuizen en winkelcentra met een oppervlakte groter dan 20.000 m², indien de prefect van het departement daartoe besluit omdat de inrichting van het pand of het besmettingsrisico zodanig is dat de maatregel gerechtvaardigd is, met dien verstande dat voor iedereen toegang wordt gegarandeerd tot de leveranciers van eerste levensbehoeften en tot de vervoersmiddelen die in de ruimte voorhanden zijn. Sinds 8 september 2021 is de gezondheidspas alias passe sanitaire niet meer verplicht in winkelcentra die zijn gelegen in departementen waar het aantal positieve gevallen per 100.000 inwoners onder de 200 ligt en sinds ten minste 7 dagen afneemt;
• De gezondheidspas alias passe sanitaire is eveneens verplicht voor mensen die werken in of voor de bovengenoemde locaties of evenementen, met dien verstande dat ze tot 15 oktober de tijd hebben om hun vaccinatieschema te voltooien.

Sinds 30 september 2021 is de gezondheidspas alias passe sanitaire eveneens verplicht voor minderjarigen vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden en tot en met de leeftijd van 17 jaar.

Op het niet tonen van de gezondheidspas alias passe sanitaire staat een boete van ten minste 135 euro. Op het niet handhaven van de gezondheidspasplicht door de aangewezen controleurs staan de volgende sancties: ingebrekestelling, eventueel gevolgd door tijdelijke sluiting en - in geval van herhaalde overtreding - een jaar gevangenisstraf en 9.000 euro boete.

2) Regels die gelden op druk bezochte locaties

a) Onderwijs

Zie het artikel https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15074 (in het Frans) voor informatie over het gezondheidsprotocol dat geldt in onderwijsinstellingen.

b) Werk

Afhankelijk van de wijze waarop de werkgever de zaken heeft georganiseerd en van de door de uitgeoefende functie werkt de werknemer thuis of op de werkplek.

De werkgever dient zich te houden aan het nationale protocol (in het Frans) om de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers te waarborgen.

In de geldende versie van dit protocol staat niet meer dat de werknemer een minimaal aantal dagen per week thuis moet werken. Het is voortaan aan de werkgever om te bepalen of en in hoeverre er moet worden thuisgewerkt.

De beschermingsmaatregelen moeten in een interne dienstnota worden aangegeven door de werkgever. Ze kunnen ook worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Er wordt een Covid-19-contactpersoon aangewezen. In een klein bedrijf kan die rol vervuld worden door de werkgever. De Covid-19-contactpersoon ziet erop toe dat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en houdt de werknemers op de hoogte. Alle werknemers dienen te weten wie deze contactpersoon is en welke taken hij dient uit te voeren.

Zie dit artikel (in het Frans) voor meer details.

c) Instellingen die publiek ontvangen

Sinds 30 juni 2021 geldt, als de lokale situatie het toelaat, geen maximum meer voor de aantallen bezoekers van een instelling die publiek ontvangt (zoals een bioscoop, een restaurant, een winkel,...).

De gezondheidspasplicht voor alle recreatieve en culturele locaties waar meer dan 50 mensen samenkomen.

De gezondheidspasplicht geldt voor cafés, restaurants, terrassen, bars, ziekenhuiuzen, warenhuizen en winkelcentra met een oppervlakte groter dan 20.000 vierkante meter (in alle departementen waar het aantal positieve gevallen per 100.000 inwoners boven de 200 uitkomt), bejaardentehuizen, zorginstellingen, instellingen voor maatschappelijk werk, vlieg-, trein- en busreizen over langere afstanden, bruiloften, kermissen, beurzen...

Concerten en festivals met een staand publiek kunnen sinds 30 juni 2021 hervat worden met inachtneming van een op de situatie toegesneden protocol:

• 75% van de normale capaciteit in de binnenruimte, 100% van de normale capaciteit in de buitenruimte;

• de gezondheidspas is verplicht voor evenementen met 50 of meer bezoekers. Dit geldt zowel in de buitenlucht als in de zaal.

• het dragen van het mondmasker is verplicht bij evenementen die niet gezondheidspasplichtig zijn omdat ze minder dan 50 bezoekers trekken;

• voor gezondheidspasplichtige evenementen, dus evenementen die meer dan 50 mensen trekken, is het mondmasker niet verplicht maar wordt het wel aangeraden.

Discotheken kunnen sinds 9 juli weer open met inachtneming van een op de situatie toegesneden protocol. Zie deze pagina (in het Frans) voor meer informatie.

Voor amateursportwedstrijden in de buitenlucht geldt een maximum van 2 500 personen voor gezondheidspasplichtige evenementen, dus voor evenementen waar meer dan 50 personen op afkomen.

3) Hygiënemaatregelen

- Regelmatig handen wassen of reinigen met een hydro-alcoholische gel

- Een mondmasker dragen als er geen afstand van 1 meter in acht kan worden genomen en voorts overal waar dat masker verplicht is

- Zo weinig mogelijk het eigen gezicht aanraken

- Hoesten en niezen in de elleboog of in een zakdoek

- Minstens twee meter afstand houden

- Vertrekken 3 keer per dag en 10 minuten per keer luchten

- Wegwerpzakdoekjes gebruiken en na gebruik weggooien

- Sociale contacten zoveel mogelijk beperken

- Bij het begroeten van mensen geen hand geven en ook niet omhelzen

- Digitale tools, zoals TousAntiCovid, gebruiken.

- Alle informatie vindt u in het Engels via de volgende link: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

- Kijk voor de meest actuele informatie over de voorwaarden die gelden bij het inreizen in Frankrijk op deze site (in het Engels). U vindt daar ook Engelstalige downloadbare versies van de hierboven genoemde documenten.

- Personen die in Frankrijk wonen kunnen het Europese digitale coronacertificaat downloaden op de webdienst van de Franse ziektekostenverzekering. Kijk voor meer info (in het Frans) op deze pagina.

gepubliceerd op 11/10/2021

naar boven