Bevolkingsregister Fransen in Nederland

Contactgegevens


Inschrijven bij het Consulaat

Door zich in te schrijven bij het Franse Consulaat kunnen de Fransen een beroep doen op dienstverlening door de Franse overheid..
Inschrijving is nodig om aanspraak te kunnen maken op verschillende stukken en diensten
(o.a. identiteitskaarten, studiebeurzen, sociale bijstand).

Inschrijving bij het Consulaat (in het Frans)


Nationale Identiteitskaart

De Nationale Identiteitskaart is een officieel document dat de Franse burger in staat stelt zijn identiteit en zijn Franse nationaliteit aan te tonen..

Hoe kunt U een identiteitskaart verkrijgen ? (in het Frans)


Afgifte van een paspoort

Het paspoort is een reisdocument.

Het paspoort (in het Frans)


Legalisatie van handtekeningen

Het Bevolkingsregister kan tevens handtekeningen legaliseren.


Verkiezingen

- Stemrecht van Fransen in het buitenland (in het Frans)
- Inschrijving op de kiezerslijst (in het Frans)
- Machtiging (in het Frans)

Fransen die in Nederland wonen kunnen een machtiging (in het Frans) afgeven, als zij staan ingeschreven op de kiezerslijst van een Franse gemeente staan ingeschreven om te stemmen.
De machtigingen worden op het Consulaat ingevuld en kunnen dus niet middels correspondentie worden afgehandeld.

gepubliceerd op 22/06/2020

naar boven