Bericht voor particuliere niet-ingezetenen die te maken hebben met de teruggave van ingehouden sociale premies

Het arrest De Ruyter: bericht van de Franse fiscale overheid aan particuliere niet-ingezetenen die te maken hebben met de teruggave van ingehouden sociale premies

In een persbericht van 20 oktober 2015 heeft de Franse Belastingdienst bekendgemaakt hoe de teruggave in praktijk zal worden gebracht van de sociale premies die zijn ingehouden bij niet-ingezetenen wegens inkomsten uit Frans vermogen.

Vorderingen die betrekking hebben op belastingen die in 2013 zijn betaald, moeten, op straffe van verjaring, voor 31/12/2015 worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst van de fiscale overheid op nummer 0812 04 00 95 (voor het reguliere in Frankrijk geldende beltarief vermeerderd met 6 eurocent per minuut).

Hier vindt u de volledige Engelstalige tekst van het persbericht van de fiscale overheid

gepubliceerd op 12/11/2015

naar boven