Afspraak maken

Een verzoek tot inschrijving in ons register, een paspoortaanvraag of een aanvraag van een identeitskaart kan uitsluitend via een online te maken afspraak behandeld worden.

Om veiligheidsredenen gelden de volgende regels:
-  Het Consulaat-Generaal behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een bezoeker om veiligheidsredenen te weigeren.
-  Iedere bezoeker dient bij het betreden van het Consulaat-Generaal een recent identiteitsbewijs met veiligheidskenmerken en pasfoto bij zich te dragen, zodat zijn of haar identiteit kan worden gecontroleerd. Personen die geen afspraak hebben gemaakt (metgezellen bijvoorbeeld) kunnen geweigerd worden, tenzij er een geldige grond is voor hun komst (bijvoorbeeld ouders van minderjarigen, begeleiders van personen op leeftijd of gehandicapten, ...).
-  Ieder voorwerp dat veel ruimte in beslag neemt (grote tassen, pakketten, (maxi-)cosi’s, enz.) wordt geweigerd. Omdat het Consulaat-Generaal niet over bagagekluisjes beschikt, kunnen personen die met dergelijke voorwerpen komen niet worden toegelaten.

Om een afspraak te maken dient u uw consulaire identiteitsnummer (NUMIC) aan te geven. Dat staat vermeld op de consulaire inschrijvingsbewijzen die sinds 12 juni 2007 verstrekt worden (als uw NUMIC minder dan 8 cijfers telt, dient u het aantal cijfers aan te vullen tot 8 door voorloopnullen in te voeren).

Als u uw NUMIC niet kent, dient u het nummer van uw paspoort of identiteitskaart aan te geven (als de identiteitskaart in het buitenland is afgegeven dient u elke letter te vervangen door het cijfer "0"; Bijvoorbeeld: voor een kaart met nummer 08AMS123456, voert u in: 08000123456). Als u geen NUMIC, geen paspoort en geen identiteitskaart heeft, kruist u het vakje voor "NUMIC" (of "Registration number") aan en voert u uw geboortedatum in volgens de notatie "ddmmjjjj".

Voor elke afspraak is een half uur gereserveerd. Elke afspraak is individueel, dus als u voor meerdere personen, bijvoorbeeld een gezin, een afspraak wilt maken dient u voor elke persoon afzonderlijk voor wie een formaliteit moet worden verricht, ongeacht diens leeftijd, een afspraak te maken. Een persoon voor wie een document wordt aangevraagd dient persoonlijk bij de aanvraag aanwezig te zijn, tenzij het gaat om een persoon jonger dan twaalf jaar. Op het moment van het verstrekken van het aangevraagde document, moet de aanvrager altijd persoonlijk aanwezig zijn. Deze verplichting geldt ook voor kinderen onder de twaalf jaar.

Voor personen die met meerderen willen komen, dus bijvoorbeeld als groep of als gezin, geldt dat voor alle betrokkenen afzonderlijke en aansluitende afspraken moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld: ouder 1 om 09.00 uur, ouder 2 om 09.30 uur, kind 1 om 10.00 uur, kind 2 om 10.30 uur). Alle leden van zo’n groep of gezin dienen zich te melden op het moment van de eerste van de serie afspraken (dus als een groep van drie personnen bijvoorbeeld een afspraak heeft gemaakt voor 9.00 uur, 9.30 uur en 10.00 uur, dienen alle leden van die groep zich om 9.00 uur te melden.

Om de ontvangst zo goed mogelijk te laten verlopen
, verzoeken wij u op de volgende punten te letten:

- zorg ervoor dat u zich op de afgesproken tijd meldt. Als u te laat komt, loopt u het risico dat uw verzoek niet behandeld wordt.

- zorg er uit hoffelijkheid tegenover de andere cliënten voor dat u uw afspraak annuleert als u bedenkt dat u hem toch niet kan nakomen. Daardoor maakt u een plekje vrij voor een andere persoon.

HERINNERING:
een afspraak is individueel en voor maximaal 2 formaliteiten
1 PERSOON voor maximaal 2 formaliteiten = 1 afspraak
2 PERSONEN voor 1 of 2 formaliteiten = 2 afspraken
als er meer dan 2 formaliteiten voor een persoon verricht moeten worden, moet deze persoon meerdere afspraken maken

Ik wil een afspraak maken

Ik wil mijn afspraak wijzigen

Ik wil mijn afspraak annuleren

Veiligheidsmaatregelen

gepubliceerd op 10/02/2016

naar boven