Administratieve formaliteiten

- Bevolkingsregister Fransen in Nederland
- Inschrijving bij het Consulaat
- Nationale Identiteitskaart
- Paspoort
- Legalisatie van handtekening
- Kiezerslijsten, verkiezingen
- Burgerlijke Stand
- Verkrijging van een afschrift van een akte
- Geboorte
- Huwelijk
- Huwelijkse voorwaarden
- Echtscheiding
- Overlijden
- Wetgeving inzake de achternaam
- De Franse Nationaliteit
- Militaire zaken
- Centrale Justitiële Documentatie
- Afdeling maatschappelijk werk
- Hulpverlening door het Consulaat
- Douaneformaliteiten

gepubliceerd op 10/02/2016

naar boven